у дома > Известие за авторски права

Известие за авторски права

  Ние приемаме нарушението на авторски права много сериозно и ще защитим правата на законните собственици на авторски права.

  Ако сте собственик на авторските права на съдържанието, което се показва на нашия сайт и не разрешавате използването на това съдържание, трябва да ни уведомите писмено, за да можем да идентифицираме подозираното в нарушение съдържание и да предприемем действия.

  Ако не ни предоставите необходимата информация, ние няма да можем да предприемем никакви действия, така че ако смятате, че защитен с авторски права материал е нарушен или нарушен, моля, предоставете писмено на нашия агент на авторски права следната информация:

  1.) Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

  2.) Идентифицира произведения, защитени с авторско право, за които се твърди, че нарушават, или, ако в едно известие са включени множество авторски права на един онлайн сайт, да се представи представителен списък на такива произведения на този сайт.

  3.) Идентифицирайте материала, за който се твърди, че нарушава или който ще бъде обект на нарушаваща дейност, премахнете го или че ще бъде забранен и информация, която е достатъчна, за да можем да намерим материала.

  4.) Информация, достатъчна, за да можем да се свържем със страната жалбоподател, като адрес, телефонен номер и (ако има) имейл адрес, с който жалбоподателят може да се свърже.

  5.) Изявление Жалбоподателят искрено вярва, че използването на материалите без оплакване не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или от закона.

  6.) Информацията в известието за уведомяване е точна и се наказва с лъжесвидетелстване, което показва, че жалбоподателят е бил упълномощен да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.

  Имейл адрес: web [at] zdgov.com.