Početna > Obaveštenje o autorskim pravima

Obaveštenje o autorskim pravima

  Kršenje autorskih prava shvaćamo vrlo ozbiljno i zaštitit ćemo prava legitimnih vlasnika autorskih prava.

  Ako ste vlasnik autorskih prava na sadržaju koji se pojavljuje na našoj web stranici i ne dajete ovlaštenje za upotrebu tog sadržaja, morate nas pismeno obavijestiti kako bismo mogli identificirati sumnjivi sadržaj koji krši sadržaj i poduzeti mjere.

  Ako nam ne dostavite tražene podatke, nećemo moći poduzeti nikakve radnje, pa ako smatrate da je materijal zaštićen autorskim pravima prekršen ili prekršen, molim pismeno dostavite našem agentu za autorska prava sljedeće informacije:

  1.) Fizički ili elektronski potpis osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povrijeđeno.

  2.) Identificirajte djela zaštićena autorskim pravima za koja se tvrdi da krše autorska prava ili, ako je u obavijest uključeno više djela zaštićenih autorskim pravima na jednoj web stranici, navedite reprezentativan popis tih djela na toj web lokaciji.

  3.) Identificirajte materijal za koji tvrdi da krši prekršaj ili će biti predmetom kršenja zakona, uklonite ga ili će biti zabranjen, i informacije koje su dovoljne da nam omoguće pronalazak materijala.

  4.) Podaci dovoljni da nam se omogući kontakt s strankom koja se žali, kao što su adresa, telefonski broj i (ako postoje) adresa e-pošte s kojom se može kontaktirati strana koja se žali.

  5.) Izjava Stranka koja se žali iskreno vjeruje da upotrebu materijala bez prigovora nije odobrio vlasnik autorskog prava, njegov agent ili zakon.

  6.) Podaci u obavijesti o obavijesti točni su i kažnjavani lažom, što ukazuje da je podnositelj žalbe bio ovlašten djelovati u ime vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povrijeđeno.

  Adresa e-pošte: web [at] zdgov.com.