Hafan > Sut i gynnal llawr plastig

Sut i gynnal llawr plastig

Golygu: Denny 2020-01-05 Symudol

  Mae lloriau plastig yn economaidd, yn lliwgar, yn gwrthfacterol, yn llithro, yn amsugno sain, ac yn gyffyrddus. Mae'n cael ei ffafrio gan berchnogion addurniadau. Sut y dylem ei gynnal mewn defnydd penodol?

  1. Tynnwch bob math o faw ar y ddaear mewn pryd. Yn ogystal â dadfeilio, arllwyswch yr hylif asiant pydru dŵr ar dywel a'i sychu. Gellir glanhau darnau mawr o saim gyda phrysgwydd; gellir dweud wrth argraffu gwrthbwyso du wrth y peiriant caboli gyda pad sgleinio gwyn ar gyfer sgleinio. Ar gyfer argraffu gwrthbwyso hirach, gallwch arllwys y gweddillion gwrthbwyso cryf yn uniongyrchol ar y tywel a'i sychu, a glud neu gwm cnoi gyda degreaser cryf proffesiynol a'i sychu'n uniongyrchol ar y tywel.

  2. Gwaherddir socian y llawr mewn dŵr. Er bod rhai lloriau wedi'u selio â rwber sy'n gwrthsefyll dŵr i ynysu'r ffynhonnell ddŵr, bydd pwy fydd yn cael eu socian am amser hir yn effeithio'n ddifrifol ar fywyd gwasanaeth y llawr plastig. Defnyddiwch beiriant sugno dŵr i sychu'r dŵr mewn pryd wrth ei lanhau.

  3. Ar gyfer lleoedd lle mae llawer o bobl ac yn gwisgo, dylid byrhau'r cyfnod cynnal a chadw a chynyddu amlder cwyro cwyr wal uchel.

  4. Gwaherddir defnyddio offer glanhau caled a garw, fel peli gwifren ddur a 100 o glytiau glanhau, i atal gwrthrychau miniog rhag gwrthdaro â'r llawr elastig.

  5. Gellir gosod padiau cloff wrth fynedfa mannau cyhoeddus sydd â thraffig uchel i atal gwrthrychau miniog rhag gwrthdaro â'r llawr elastig.

Sut i gynnal llawr plastig Cynnwys cysylltiedig
Nawr mae llawer o bobl yn galw lloriau PVC lloriau plastig. Mewn gwirionedd, mae'r enw hwn yn anghywir. Mae'r ddau yn wahanol, nid yr un cynnyrch.  Mewn gwirionedd, mae lloriau plastig yn cael e...
1. Ar ôl i'r llawr pren gael ei brynu a'i osod, y gwaith cynnal a chadw dyddiol yw'r pwysicaf yn ystod y defnydd tymor hir, sy'n effeithio'n uniongyrchol ar fywyd gwasanaeth y llawr. Er bod gan loria...
Y dyddiau hyn, mae mwy a mwy o deuluoedd yn defnyddio lloriau pren wrth addurno, ond mae sut i gynnal lloriau pren wedi bod yn gur pen. Gadewch i ni ddilyn ynghyd â'r golygydd. Yn gyntaf, yn y brose...
Cynnal awyru Gall cynnal awyru dan do yn rheolaidd gyfnewid aer llaith y tu mewn a'r tu allan. Yn enwedig yn achos neb yn byw ac yn cynnal a chadw am amser hir, mae awyru dan do yn bwysicach. Arfer c...
Dulliau dadheintio cyffredin ar gyfer teils llawr: 1. Ar gyfer glanhau teils ceramig yn ddyddiol, gallwch ddefnyddio glanedydd, sebon, ac ati. 2. Defnyddiwch sebon i ychwanegu ychydig o gymysgedd am...