Hafan > Sut i liwio'r llawr

Sut i liwio'r llawr

Golygu: Denny 2020-01-06 Symudol

  Mae dau fath o baentio llawr: un yw'r lliw naturiol, a'r llall yw'r lliwio.

  Y lliw naturiol yw nad yw'n gwneud unrhyw driniaeth liw wrth brosesu, ac mae'n cynrychioli cyflwr gwreiddiol y pren yn wirioneddol.

  Mae dau fath o liwio: lliwio ysgafn a lliwio dwfn.

  Lliwio ysgafn yw gwneud lliw'r pren yn fwy prydferth, yn seiliedig ar liw'r pren, mae ychydig yn lliw, yn union fel colur ysgafn. Nid yw lliwio o'r fath yn cael unrhyw effaith ar ansawdd y llawr ei hun.

  Mae staenio tywyll yn wahanol. Mae'r rhan fwyaf o'r lloriau lliw tywyll wedi'u cynllunio i gwmpasu eu diffygion, fel llygaid pryfed, pydredd a sapwood. Os yw'r diffygion yn ddifrifol, mae angen i chi lenwi llygaid y pryfed ag olew, ac yna defnyddio lliwiau tywyll i orchuddio'r rhannau sydd wedi'u hatgyweirio.

  Mae hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar adlyniad y paent llawr, oherwydd bydd seimllyd yn ynysu'r pren o'r paent, fel na all y pren amsugno'r paent yn dda. Mae lloriau lliw tywyll yn edrych yn fach iawn ac mae'r patrymau'n aneglur. Mae'n brin o wir deimlad naturiol pren. Mae llawr o'r fath yn dueddol o gracio paent sy'n cael ei ddefnyddio, a gall peth ohono ddisgyn yn lleol.

Sut i liwio'r llawr Cynnwys cysylltiedig
1. Yn gyntaf, rydyn ni'n defnyddio mop llaith i lanhau'r llawr i gael gwared â llwch a baw. Ar ôl i wyneb y llawr pren sychu, chwistrellwch y cwyr hylif yn ysgafn ar y ddaear tua un sgwâr. Byddwch yn...
Dulliau dadheintio cyffredin ar gyfer teils llawr: 1. Ar gyfer glanhau teils ceramig yn ddyddiol, gallwch ddefnyddio glanedydd, sebon, ac ati. 2. Defnyddiwch sebon i ychwanegu ychydig o gymysgedd am...
Awgrymiadau ar gyfer atgyweirio crac llawr: 1. Mae'r haen paent wyneb wedi cracio a'i atgyweirio, ac mae craciau bach yn ymddangos ar wyneb paent y llawr. Mae'r ffilm paent wedi cracio oherwydd bod y...
Mae lloriau plastig yn economaidd, yn lliwgar, yn gwrthfacterol, yn llithro, yn amsugno sain, ac yn gyffyrddus. Mae'n cael ei ffafrio gan berchnogion addurniadau. Sut y dylem ei gynnal mewn defnydd p...
1. Sut i ddiheintio i wneud y teils llawr yn fwy a mwy glân? Yn gyntaf, paratowch yr offer ar gyfer diheintio gwael. Yn bwysig, mae sbyngau, dyfrio caniau, glanhawyr ac offer glanhau sy'n cyd-fynd â'...