Hafan > Beth yw nodweddion lloriau pvc?

Beth yw nodweddion lloriau pvc?

Golygu: Denny 2019-12-03 Symudol

  Prif gydran lloriau PVC yw polyvinyl clorid, ac yna ychwanegir cydrannau eraill i wella ei wrthwynebiad gwres, ei galedwch a'i hydwythedd. Mae'r cyhoedd yn hoff iawn ohono wrth addurno ac mae'n ddeunydd synthetig poblogaidd iawn heddiw.

  Mae lloriau PVC hefyd yn fath o blastig. Gelwir llawr plastig yn gategori mawr, sydd hefyd yn cynnwys llawr PVC, mewn gwirionedd, gellir dweud bod llawr PVC yn enw arall.

  Y prif gydran yw deunydd polyvinyl clorid. Gellir gwneud lloriau PVC yn ddau fath. Mae un yn homogenaidd ac yn dryloyw, hynny yw, mae'r deunydd patrwm o'r gwaelod i'r wyneb yr un peth. Mae'r llall yn fath cyfansawdd, hynny yw, mae'r haen uchaf yn haen dryloyw PVC pur, ac ychwanegir haen argraffu a haen ewyn isod. Mae "lloriau plastig" yn golygu lloriau wedi'u gwneud o clorid polyvinyl.

  Yn gymharol â'r cynhyrchion ar y farchnad, mae yna lawer o ddeunyddiau, fel cynhyrchion PVC ar y farchnad, mae nid yn unig yn gyfeillgar iawn i'r amgylchedd, ond hefyd mae ei berfformiad cost yn uchel iawn, mae'r gwaith cynnal a chadw yn syml iawn. Ar hyn o bryd, gellir rhannu llawr PVC di-glud yn dri chategori: clo, magnetig, a heb lud. Mae'r math hwn o loriau yn lleihau costau gosod ac yn caniatáu i ddefnyddwyr ei fwynhau drostynt eu hunain. Yn ogystal, mae'r ddau fath o loriau PVC, hunan-suddo a di-glud, yn fath o ddeunydd llawr y gellir ei “symud”. Gall symud gyda'r perchennog, oherwydd mae'r llawr hwn yn rhydd o lud, sy'n hawdd ei dynnu a'i symud, ac yna ei ail-osod. .

  Mae'r cyhoedd hefyd yn hoff iawn o effaith lloriau PVC ac mae bellach wedi'i ddefnyddio'n helaeth mewn prosiectau addurno tramor. Ers ymuno â'r farchnad ddomestig yn yr 1980au, mae wedi cael ei hyrwyddo'n egnïol. Mae masnachol (adeiladau swyddfa, canolfannau siopa, meysydd awyr,), addysg (ysgolion, llyfrgelloedd, stadia), fferyllol (planhigion fferyllol, ysbytai), ffatrïoedd a diwydiannau eraill wedi'u defnyddio'n helaeth ac wedi sicrhau canlyniadau boddhaol. , Mae'r defnydd yn cynyddu o ddydd i ddydd.

Beth yw nodweddion lloriau pvc? Cynnwys cysylltiedig
Mae llawr SPC yn cynnwys powdr calsiwm a sefydlogwr polyvinyl clorid yn bennaf mewn cyfran benodol i ffurfio deunydd lloriau cyfansawdd. Yn ddeunydd newydd, llawr dan do SPC caled. Mae llawr SPC yn d...
Mae llawr SPC yn cynnwys powdr calsiwm a sefydlogwr polyvinyl clorid yn bennaf mewn cyfran benodol i ffurfio deunydd lloriau cyfansawdd. Mae llawr SPC yn defnyddio powdr calsiwm fel y prif ddeunydd c...
Beth yw llawr PVC Yn ôl y strwythur, mae lloriau PVC wedi'u rhannu'n dri math: math cyfansawdd aml-haen, math homogenaidd trwy-galon, a math lled-homogenaidd. 1. Llawr PVC cyfansawdd aml-haen: Yn gyf...
Am haen wyneb (1) Gwahaniaeth trwch Mae'r haen wyneb cyfansawdd pren solet tair haen o leiaf 3 milimetr o drwch, ac yn y bôn mae'r aml-haen yn 0.6-1.5 milimetr o drwch. Gall yr haen wyneb tair haen f...
Yn gyntaf, lloriau pren solet Afraid dweud, mae lloriau pren solet bob amser wedi bod yn hynod gyffredin mewn cartrefi, ond mae llawer o bobl yn digalonni oherwydd ei bris uchel. Mewn gwirionedd, pan...