Hafan > Sut i gynnal llawr bambŵ a phren

Sut i gynnal llawr bambŵ a phren

Golygu: Denny 2019-12-23 Symudol

 Cynnal awyru

 Gall cynnal awyru dan do yn rheolaidd gyfnewid aer llaith y tu mewn a'r tu allan. Yn enwedig yn achos neb yn byw ac yn cynnal a chadw am amser hir, mae awyru dan do yn bwysicach.

 Arfer cyffredin yw: yn aml agor ffenestri neu ddrysau ystafell i ganiatáu darfudiad aer, neu ddefnyddio systemau aerdymheru a systemau awyru i greu amgylchedd sych a glân y tu mewn.

 Osgoi dod i gysylltiad â golau haul a glaw

 Gall rhai tai fynd i mewn i ystod leol yr ystafell yn uniongyrchol trwy olau haul neu law, a fydd yn effeithio ar fywyd lloriau bambŵ.

 Bydd golau haul cryf yn cyflymu heneiddio paent a glud, a hefyd yn achosi i'r llawr grebachu a chracio. Ar ôl i'r glaw wlychu, cofiwch ei sychu'n sych mewn amser, fel arall bydd y bambŵ yn achosi ehangu ac anffurfio ar ôl amsugno lleithder, a bydd hefyd yn gwneud y llawr yn fowldig. Felly rhowch sylw arbennig wrth ei ddefnyddio bob dydd.

 Osgoi difrod

 Yn wahanol i loriau laminedig, nid oes gan y lloriau bambŵ haen wisgo i'w amddiffyn. Felly, yr arwyneb lacr a ddefnyddir fel haen addurnol lloriau bambŵ yw haen amddiffynnol y llawr.

 Ar gyfer wyneb llawr bambŵ, dylai osgoi effaith gwrthrychau caled, crafiadau o wrthrychau miniog, ffrithiant metel, ac ati. Ni ellir storio cemegolion y tu mewn. Yn ogystal, dylid trin y dodrefn dan do yn ofalus wrth symud, a dylai traed y dodrefn gael eu clustogi â rwber.

 Sut i wella amgylchedd y cartref:

 Gall defnyddio siarcol bambŵ wella amgylchedd cyffredinol lloriau dan do, rheoleiddio lleithder dan do, a rhyddhau ïonau ocsigen negyddol.

Sut i gynnal llawr bambŵ a phren Cynnwys cysylltiedig
1. Ar ôl i'r llawr pren gael ei brynu a'i osod, y gwaith cynnal a chadw dyddiol yw'r pwysicaf yn ystod y defnydd tymor hir, sy'n effeithio'n uniongyrchol ar fywyd gwasanaeth y llawr. Er bod gan loria...
Am haen wyneb (1) Gwahaniaeth trwch Mae'r haen wyneb cyfansawdd pren solet tair haen o leiaf 3 milimetr o drwch, ac yn y bôn mae'r aml-haen yn 0.6-1.5 milimetr o drwch. Gall yr haen wyneb tair haen f...
Y dyddiau hyn, mae mwy a mwy o deuluoedd yn defnyddio lloriau pren wrth addurno, ond mae sut i gynnal lloriau pren wedi bod yn gur pen. Gadewch i ni ddilyn ynghyd â'r golygydd. Yn gyntaf, yn y brose...
Beth yw llawr PVC Yn ôl y strwythur, mae lloriau PVC wedi'u rhannu'n dri math: math cyfansawdd aml-haen, math homogenaidd trwy-galon, a math lled-homogenaidd. 1. Llawr PVC cyfansawdd aml-haen: Yn gyf...
Mae lloriau plastig yn economaidd, yn lliwgar, yn gwrthfacterol, yn llithro, yn amsugno sain, ac yn gyffyrddus. Mae'n cael ei ffafrio gan berchnogion addurniadau. Sut y dylem ei gynnal mewn defnydd p...