Hafan > Sut i gynnal lloriau pren

Sut i gynnal lloriau pren

Golygu: Denny 2019-12-03 Symudol

  1. Ar ôl i'r llawr pren gael ei brynu a'i osod, y gwaith cynnal a chadw dyddiol yw'r pwysicaf yn ystod y defnydd tymor hir, sy'n effeithio'n uniongyrchol ar fywyd gwasanaeth y llawr. Er bod gan loriau laminedig lawer o fanteision megis gwrthsefyll gwisgo, ymwrthedd cyrydiad, ymwrthedd cywasgu, gwrthsefyll effaith, glanhau hawdd, gofal, a sefydlogrwydd dimensiwn da, ni ellir anwybyddu cynnal a chadw gwyddonol wrth ei ddefnyddio. Oherwydd bod cryn dipyn o broblemau'n cael eu hachosi gan ddefnydd amhriodol a chynnal a chadw'r llawr.

  

  2, yn aml cadwch y llawr yn sych ac yn lân, peidiwch â golchi â llawer o ddŵr, cymerwch ofal i osgoi trochi dŵr yn y tymor hir yn lleol. Os oes staeniau a staeniau olew ar y llawr, rhowch sylw i'w tynnu mewn pryd. Gallwch ddefnyddio glanedydd niwtral ysgafn domestig a dŵr cynnes i'w drin. Y peth gorau yw defnyddio'r toddiant amddiffyn glanhau llawr arbennig sy'n cyd-fynd â'r llawr. Peidiwch â defnyddio hylifau costig fel dŵr alcalïaidd, asid ocsalig, dŵr sebonllyd, ac ati i gyffwrdd ag arwyneb y llawr, a pheidiwch byth â defnyddio deunyddiau fflamadwy fel gasoline a hylifau tymheredd uchel eraill i sychu'r llawr. Mae lloriau pren solid a lloriau pren solet aml-haen yn aml yn cael eu cwyro i gynnal sglein a lleihau heneiddio a gwisgo paent.

  3. Argymhellir gosod pad cicio wrth y drws i atal gronynnau llwch rhag cael eu dwyn i'r llawr a difrodi'r llawr; dylid storio eitemau dros bwysau yn sefydlog; peidiwch â llusgo wrth symud dodrefn, fe'ch cynghorir i'w godi.

  4. Pan nad oes unrhyw un yn byw yn y tŷ, rhowch sylw i agor ffenestri i'w hawyru.

  5. Os yw'r llawr wedi'i socian mewn amgylchiadau arbennig, dylid glanhau'r dŵr yn brydlon, a dylid rhoi gwybod i'r deliwr llawr mewn pryd. Dylai'r person gael ei ddadosod gan berson arbennig, a dylai'r llawr a'r wal fod yn hollol sych cyn gosod y llawr.

  6. Os yw cartref y cwsmer yn defnyddio gwresogi llawr, cynheswch y ddaear yn llym yn unol â'r gofynion gwresogi geothermol er mwyn osgoi addasiad tymheredd amhriodol ac effeithio ar y llawr.

Sut i gynnal lloriau pren Cynnwys cysylltiedig
Cynnal awyru Gall cynnal awyru dan do yn rheolaidd gyfnewid aer llaith y tu mewn a'r tu allan. Yn enwedig yn achos neb yn byw ac yn cynnal a chadw am amser hir, mae awyru dan do yn bwysicach. Arfer c...
Y dyddiau hyn, mae mwy a mwy o deuluoedd yn defnyddio lloriau pren wrth addurno, ond mae sut i gynnal lloriau pren wedi bod yn gur pen. Gadewch i ni ddilyn ynghyd â'r golygydd. Yn gyntaf, yn y brose...
Am haen wyneb (1) Gwahaniaeth trwch Mae'r haen wyneb cyfansawdd pren solet tair haen o leiaf 3 milimetr o drwch, ac yn y bôn mae'r aml-haen yn 0.6-1.5 milimetr o drwch. Gall yr haen wyneb tair haen f...
Beth yw llawr PVC Yn ôl y strwythur, mae lloriau PVC wedi'u rhannu'n dri math: math cyfansawdd aml-haen, math homogenaidd trwy-galon, a math lled-homogenaidd. 1. Llawr PVC cyfansawdd aml-haen: Yn gyf...
Mae lloriau plastig yn economaidd, yn lliwgar, yn gwrthfacterol, yn llithro, yn amsugno sain, ac yn gyffyrddus. Mae'n cael ei ffafrio gan berchnogion addurniadau. Sut y dylem ei gynnal mewn defnydd p...