Hafan > Pa ddeunydd sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer llawr yr ystafell wely?

Pa ddeunydd sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer llawr yr ystafell wely?

Golygu: Denny 2019-12-11 Symudol

  Yn gyntaf, lloriau pren solet

  Afraid dweud, mae lloriau pren solet bob amser wedi bod yn hynod gyffredin mewn cartrefi, ond mae llawer o bobl yn digalonni oherwydd ei bris uchel. Mewn gwirionedd, pan fyddwn yn prynu, rhaid inni nid yn unig weld y broblem brisiau, ond hefyd ystyried ei fanteision; rhaid i'r amlycaf fod Ei swyddogaeth diogelu'r amgylchedd Mae'n cael ei gymryd yn uniongyrchol o natur, heb ymbelydredd, fformaldehyd a phroblemau eraill. Yn ail, mae'n gynnes yn y gaeaf ac yn cŵl yn yr haf, yn wydn, yn gymharol gwrthsefyll traul, ac mae ganddo oes hir. Peidiwch â thanamcangyfrif hyn, gall leihau'r gost amnewid yn y cyfnod diweddarach.

  Mae'r effaith weledol hefyd yn dda iawn, gan roi teimlad cain a bonheddig, ond heb golli ei agosatrwydd.

  Llawr cyfansawdd

  P'un a yw'n loriau laminedig pren solet neu'n loriau laminedig, mae ganddynt un peth yn gyffredin, hynny yw, maent yn cynnwys nwyon niweidiol fel fformaldehyd, oherwydd mae angen gludo'r llawr cyfansawdd â haenau glud, ac mae'r glud yn cynnwys llawer o gydrannau cemegol, sy'n llygru'r amgylchedd yn ddifrifol. Bydd cynhyrchion o'r fath yn yr ystafell wely yn cael effaith ar eich iechyd Wedi'r cyfan, rydyn ni'n treulio mwy o amser yn yr ystafell wely.

  Yn drydydd, llawr pren bambŵ

  Mae lloriau bambŵ a phren hefyd wedi dod yn boblogaidd yn raddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae ganddo fanteision diogelu'r amgylchedd, iechyd, ffresni naturiol, gwrthsefyll lleithder, a gwrthsefyll gwyfynod. Mae ganddo berfformiad cost uchel. Gall ffrindiau sy'n hoffi'r persawr bambŵ ei ddewis!

  Yn bedwerydd, lloriau laminedig

  Mae lloriau laminedig yn gallu gwrthsefyll traul yn gyffredinol. Yn gyffredinol, po uchaf yw'r trwch, y gorau yw'r ansawdd!

Pa ddeunydd sy'n cael ei ddefnyddio ar gyfer llawr yr ystafell wely? Cynnwys cysylltiedig
Prif gydran lloriau PVC yw polyvinyl clorid, ac yna ychwanegir cydrannau eraill i wella ei wrthwynebiad gwres, ei galedwch a'i hydwythedd. Mae'r cyhoedd yn hoff iawn ohono wrth addurno ac mae'n ddeun...
Beth yw llawr PVC Yn ôl y strwythur, mae lloriau PVC wedi'u rhannu'n dri math: math cyfansawdd aml-haen, math homogenaidd trwy-galon, a math lled-homogenaidd. 1. Llawr PVC cyfansawdd aml-haen: Yn gyf...
Am haen wyneb (1) Gwahaniaeth trwch Mae'r haen wyneb cyfansawdd pren solet tair haen o leiaf 3 milimetr o drwch, ac yn y bôn mae'r aml-haen yn 0.6-1.5 milimetr o drwch. Gall yr haen wyneb tair haen f...
Lloriau Corc: Corc yw'r haen amddiffynnol o dderw Tsieineaidd, hynny yw, rhisgl, a elwir yn gyffredin yn dderwen corc. Mae trwch corc yn gyffredinol yn 4.5 mm, a gall corc o ansawdd uchel gyrraedd 8....
1. O'i gymharu â lloriau pren solet traddodiadol, mae'r maint yn fawr. 2. Mae yna lawer o amrywiaethau o liwiau, sy'n gallu efelychu grawn pren naturiol amrywiol neu batrymau, patrymau a lliwiau arti...