Hafan > Sut i lanhau baw teils y llawr

Sut i lanhau baw teils y llawr

Golygu: Denny 2019-12-12 Symudol

 

 Dulliau dadheintio cyffredin ar gyfer teils llawr:

 1. Ar gyfer glanhau teils ceramig yn ddyddiol, gallwch ddefnyddio glanedydd, sebon, ac ati.

 2. Defnyddiwch sebon i ychwanegu ychydig o gymysgedd amonia a thyrpentin i lanhau'r teils i'w gwneud yn fwy sgleiniog.

 3. Dylid cwyro teils caboledig yn rheolaidd, gydag egwyl amser o 2-3 mis.

 4. Os oes crafiadau ar yr wyneb brics, gallwch roi past dannedd ar y crafiadau a'i sychu â lliain sych i'w atgyweirio.

 5. Gellir glanhau'r bylchau rhwng brics a briciau o bryd i'w gilydd gyda past dadheintio, ac yna gellir gosod haen o asiant diddosi ar y bylchau i atal tyfiant llwydni.

 Mae 6, te, coffi, cwrw, hufen iâ, saim a llygryddion eraill yn defnyddio sodiwm hydrocsid neu doddiant potasiwm bicarbonad.

 Mae 7, inc, sment a llygryddion eraill yn defnyddio toddiannau gwanedig fel asid hydroclorig, asid nitrig.

 8. Defnyddiwch lanhawyr arbennig ar gyfer paent, haenau a llygryddion eraill.

 9. Gellir defnyddio'r marciau sydd ar ôl ar ôl llosgi matsis a phapur gydag ychydig bach o doddiant asid ocsalig gwanedig gyda brws dannedd wedi'i ddefnyddio.

Sut i lanhau baw teils y llawr Cynnwys cysylltiedig
Awgrymiadau ar gyfer atgyweirio crac llawr: 1. Mae'r haen paent wyneb wedi cracio a'i atgyweirio, ac mae craciau bach yn ymddangos ar wyneb paent y llawr. Mae'r ffilm paent wedi cracio oherwydd bod y...
Mae lloriau plastig yn economaidd, yn lliwgar, yn gwrthfacterol, yn llithro, yn amsugno sain, ac yn gyffyrddus. Mae'n cael ei ffafrio gan berchnogion addurniadau. Sut y dylem ei gynnal mewn defnydd p...
Mae dau fath o baentio llawr: un yw'r lliw naturiol, a'r llall yw'r lliwio. Y lliw naturiol yw nad yw'n gwneud unrhyw driniaeth liw wrth brosesu, ac mae'n cynrychioli cyflwr gwreiddiol y pren yn wiri...
1. Sut i ddiheintio i wneud y teils llawr yn fwy a mwy glân? Yn gyntaf, paratowch yr offer ar gyfer diheintio gwael. Yn bwysig, mae sbyngau, dyfrio caniau, glanhawyr ac offer glanhau sy'n cyd-fynd â'...
Beth yw llawr PVC Yn ôl y strwythur, mae lloriau PVC wedi'u rhannu'n dri math: math cyfansawdd aml-haen, math homogenaidd trwy-galon, a math lled-homogenaidd. 1. Llawr PVC cyfansawdd aml-haen: Yn gyf...