Hafan > Mae sut i lanhau'r teils llawr hefyd yn llachar: awgrymiadau glanhau dyddiol

Mae sut i lanhau'r teils llawr hefyd yn llachar: awgrymiadau glanhau dyddiol

Golygu: Denny 2019-12-13 Symudol

  1. Sut i ddiheintio i wneud y teils llawr yn fwy a mwy glân? Yn gyntaf, paratowch yr offer ar gyfer diheintio gwael. Yn bwysig, mae sbyngau, dyfrio caniau, glanhawyr ac offer glanhau sy'n cyd-fynd â'r staeniau ar y teils.

  2. Cyn mopio'r ddaear, yn gyntaf llenwch y can dyfrio â dŵr a chwistrellwch haen fawr yn gyfartal ar y teils llawr. Rydych chi'n chwistrellu mwy. Ar ôl chwistrellu dŵr, mopiwch y sbwng i olchi pob bod, gwasgwch y dŵr o'r mop, ac yna mopiwch y llawr ar y deilsen llawr wedi'i daenu â dŵr. Oherwydd bod y ddaear wedi'i daenu â dŵr, mae'n ddiymdrech iawn i lusgo'r ddaear i fyny, mor fuan ar ôl cael ei lusgo i fyny, oherwydd bod y dŵr wedi bod yn socian ar y llawr am gyfnod, mae'r pethau glân ar lawr gwlad yn dod yn anodd iawn eu tynnu.

  3. Ar gyfer staeniau penodol, chwistrellwch ychydig o lanhawr arbennig a gadewch iddo sefyll am bum munud. Yna defnyddiwch gauze (tywel) neu frwsh ychydig yn feddal i brysgwydd y staeniau. O ran pa ddiheintydd i'w ddewis, mae'n dibynnu ar y math o staen ar yr wyneb brics. Gallwch ddewis yn ôl y sefyllfa uchod.

  4. Mae'r staen yn cael ei sgwrio a'i lanhau. Ar ôl llusgo'r holl beth, bydd y mop yn gymharol lân. Ar yr adeg hon, dylid golchi'r pethau glân ar ben y mop a'u gwasgu allan. Dyma domen wych i bawb hefyd. Os oes gennych fwrdd golchi yn eich cartref, gallwch ei roi mewn basn mawr a'i roi mewn dŵr, fel y gallwch socian y pen mop. Swipe yn ôl ac ymlaen ar y bwrdd, bydd y pen mop sbwng yn cael ei lanhau cyn bo hir, ac mae'n hawdd ac yn gyfleus.

  5. Ar ôl i'r mop gael ei lanhau, bydd y sbwng yn cael ei wasgu i sychu'r dŵr, ac yna'n cerdded yn gyflym o amgylch y ddaear eto ar ôl y mopio, bydd yn amsugno'r dŵr diangen ar y ddaear, ac ni fydd yn mopio'n lân. Lle, hefyd wedi'i ddiheintio unwaith, bydd yr effaith yn ddrwg iawn!

Mae sut i lanhau'r teils llawr hefyd yn llachar: awgrymiadau glanhau dyddiol Cynnwys cysylltiedig
Dulliau dadheintio cyffredin ar gyfer teils llawr: 1. Ar gyfer glanhau teils ceramig yn ddyddiol, gallwch ddefnyddio glanedydd, sebon, ac ati. 2. Defnyddiwch sebon i ychwanegu ychydig o gymysgedd am...
Awgrymiadau ar gyfer atgyweirio crac llawr: 1. Mae'r haen paent wyneb wedi cracio a'i atgyweirio, ac mae craciau bach yn ymddangos ar wyneb paent y llawr. Mae'r ffilm paent wedi cracio oherwydd bod y...
Mae lloriau plastig yn economaidd, yn lliwgar, yn gwrthfacterol, yn llithro, yn amsugno sain, ac yn gyffyrddus. Mae'n cael ei ffafrio gan berchnogion addurniadau. Sut y dylem ei gynnal mewn defnydd p...
Mae dau fath o baentio llawr: un yw'r lliw naturiol, a'r llall yw'r lliwio. Y lliw naturiol yw nad yw'n gwneud unrhyw driniaeth liw wrth brosesu, ac mae'n cynrychioli cyflwr gwreiddiol y pren yn wiri...