Hafan > Sut i gwyrio'r llawr

Sut i gwyrio'r llawr

Golygu: Denny 2020-01-16 Symudol

 1. Yn gyntaf, rydyn ni'n defnyddio mop llaith i lanhau'r llawr i gael gwared â llwch a baw. Ar ôl i wyneb y llawr pren sychu, chwistrellwch y cwyr hylif yn ysgafn ar y ddaear tua un sgwâr. Byddwch yn ofalus i beidio â chwistrellu gormod. Defnyddiwch gwyr hylif. Anaml y gall weithio'n dda.

 

 2. Defnyddiwch fop bach i lusgo'r man lle mae'r cwyr hylif yn cael ei chwistrellu yn ôl ac ymlaen sawl gwaith, fel bod haen o gwyr ynghlwm yn gyfartal â'r llawr pren, pa un bynnag sydd ddim yn llifo. Yna ewch ymlaen i'r cam blaenorol, parhau i chwistrellu cwyr hylif, a mopio'n gyfartal â mop. Hyd nes y bydd yr holl lawr wedi'i chwistrellu a'i lusgo eto.

 

 3. Nesaf, gadewch i'r cwyr hylif aros ar y llawr pren am sawl awr, fel bod y cwyr hylif yn cael ei ddosbarthu'n fwy cyfartal ar wyneb y llawr pren.

 

 4. Gyda rag, sychwch yn ôl ac ymlaen ar y llawr pren am ychydig o weithiau, fe welwch nad yw wyneb y llawr pren yn olewog mwyach, ond mae'n dod yn sglein tebyg i ddrych. Mae edrych ar wyneb y llawr pren yn debyg. Mae haen o wydredd yn cael ei roi, sy'n brydferth iawn. Gallwch ei gyffwrdd â'ch dwylo heb deimlo'n olewog. Dyma'r sgleinio.

 

 5. Gwiriwch eto fesul un i weld a oes unrhyw le cwyro, ac yna gwnewch atgyweiriadau. Yn y modd hwn, mae cwyro'r llawr pren wedi'i gwblhau.

 

 Rôl cwyro llawr:

 Tynnwch staeniau ystyfnig ar y llawr, ynysu'r deunydd o'r awyr trwy gwyro, lleihau'r difrod i'r deunydd oherwydd ocsidiad neu gysylltiad â sylweddau niweidiol yn yr awyr, a chyflawni'r pwrpas o ymestyn oes y deunydd a'r harddwch. Yr hyn sy'n bwysicach yw bod yr arwyneb llachar drych a ffurfiwyd ganddo yn arbennig o wydn, a all atal glanedydd, crafiadau, slipiau, ffrithiant sawdl ac anafiadau eraill. Ar yr un pryd, ar ôl sgleinio, mae wyneb y cwyr yn anoddach ac yn anoddach.

Sut i gwyrio'r llawr Cynnwys cysylltiedig
Mae dau fath o baentio llawr: un yw'r lliw naturiol, a'r llall yw'r lliwio. Y lliw naturiol yw nad yw'n gwneud unrhyw driniaeth liw wrth brosesu, ac mae'n cynrychioli cyflwr gwreiddiol y pren yn wiri...
Beth yw llawr PVC Yn ôl y strwythur, mae lloriau PVC wedi'u rhannu'n dri math: math cyfansawdd aml-haen, math homogenaidd trwy-galon, a math lled-homogenaidd. 1. Llawr PVC cyfansawdd aml-haen: Yn gyf...
1. Ar ôl i'r llawr pren gael ei brynu a'i osod, y gwaith cynnal a chadw dyddiol yw'r pwysicaf yn ystod y defnydd tymor hir, sy'n effeithio'n uniongyrchol ar fywyd gwasanaeth y llawr. Er bod gan loria...
Cynnal awyru Gall cynnal awyru dan do yn rheolaidd gyfnewid aer llaith y tu mewn a'r tu allan. Yn enwedig yn achos neb yn byw ac yn cynnal a chadw am amser hir, mae awyru dan do yn bwysicach. Arfer c...
Nawr mae llawer o bobl yn galw lloriau PVC lloriau plastig. Mewn gwirionedd, mae'r enw hwn yn anghywir. Mae'r ddau yn wahanol, nid yr un cynnyrch.  Mewn gwirionedd, mae lloriau plastig yn cael e...