Αρχική σελίδα > Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων

  Αντιμετωπίζουμε σοβαρά την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και προστατεύουμε τα δικαιώματα των νόμιμων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

  Εάν είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας και δεν εξουσιοδοτείτε τη χρήση αυτού του περιεχομένου, πρέπει να μας ενημερώσετε γραπτώς, ώστε να εντοπίσουμε το ύποπτο περιεχόμενο που παραβιάζει και να αναλάβουμε δράση.

  Αν δεν μας δώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να προβούμε σε καμία ενέργεια, επομένως αν πιστεύετε ότι το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα παραβιάζεται ή παραβιάζεται, παρακαλείσθε να μας δώσετε γραπτώς τις ακόλουθες πληροφορίες:

  1.) Φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάζεται.

  2.) Προσδιορίστε τα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και τα οποία ισχυρίζονται ότι παραβιάζουν ή, αν περιλαμβάνονται σε μια ανακοίνωση πολλαπλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε ένα μόνο ιστότοπο, παραθέστε μια αντιπροσωπευτική λίστα τέτοιων έργων σε αυτόν τον ιστότοπο.

  3.) Προσδιορίστε το υλικό που ισχυρίζεται ότι παραβιάζει ή πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο παράνομης δραστηριότητας, αφαιρέστε το ή ότι θα απαγορευτεί και πληροφορίες που επαρκούν για να μπορέσουμε να βρούμε το υλικό.

  4.) Στοιχεία επαρκή για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τον καταγγέλλοντα, όπως η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και (αν υπάρχει) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο καταγγέλλων.

  5.) Δήλωση Ο καταγγέλλων πιστεύει ειλικρινά ότι η χρήση του υλικού χωρίς καταγγελία δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή το νόμο.

  6.) Οι πληροφορίες στην ειδοποίηση ειδοποίησης είναι ακριβείς και τιμωρούνται με ψευδορκία, αναφέροντας ότι ο καταγγέλλων εξουσιοδοτήθηκε να ενεργήσει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάστηκε.

  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: web [at] zdgov.com.