მთავარი > საავტორო უფლებების ცნობა

საავტორო უფლებების ცნობა

  ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვიღებთ საავტორო უფლებების დარღვევას და დავიცავთ საავტორო უფლებების ლეგიტიმური მფლობელების უფლებებს.

  თუ თქვენ ხართ საავტორო უფლებების მფლობელი იმ შინაარსის შესახებ, რომელიც ჩვენს საიტზე ჩანს და თქვენ არ აძლევთ უფლებამოსილებას ამ შინაარსის გამოყენებასთან დაკავშირებით, თქვენ წერილობით უნდა აცნობოთ ჩვენს ინფორმაციას, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამოვავლინოთ ეჭვმიტანილი შინაარსი და მივიღოთ ზომები.

  თუ თქვენ არ მოგაწვდით საჭირო ინფორმაციას, ჩვენ ვერ შეძლებთ რაიმე ზომების მიღებას, ასე რომ, თუ თვლით რომ საავტორო უფლებების დაცვა და დარღვევაა, გთხოვთ, ჩვენს საავტორო უფლებებს აგენტი მიაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია წერილობით:

  1.) პირის ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა, რომელსაც უფლებამოსილია იმოქმედოს განსაკუთრებული უფლების მფლობელის სახელით, რომელიც სავარაუდოდ ირღვევა.

  2.) დაასახელეთ საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევრები, რომლებიც ირწმუნება, რომ ირღვევა, ან, თუ ერთ ონლაინ საიტზე დაცულია მრავალი საავტორო უფლებებით დაცული ნამუშევარი, შედის შეტყობინებაში, მიუთითეთ ამ საიტზე ამგვარი ნამუშევრების წარმომადგენლობითი სია.

  3.) დაასახელეთ ის მასალა, რომელიც ირწმუნება, რომ ირღვევა ან ეს იქნება დარღვევის შემსუბუქებელი მოქმედება, ამოიღეთ იგი ან აიკრძალება იგი და აკრძალულია ისეთი ინფორმაცია, რაც საკმარისია იმისთვის, რომ მოგვმართოს მასალა.

  4.) საკმარისი ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, დაუკავშირდეს მომჩივან მხარეს, მაგალითად, მისამართს, ტელეფონის ნომერს და (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ელ.ფოსტის მისამართს, რომელზეც შეიძლება დაუკავშირდეს განმცხადებელ მხარეს.

  5.) განცხადება საჩივარი მხარე გულწრფელად თვლის, რომ საჩივრის გარეშე მასალის გამოყენება არ იყო უფლებამოსილი საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის უფლებებით.

  6.) შეტყობინების შეტყობინებაში მითითებული ინფორმაცია ზუსტია და დასჯადია ზიანი, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მოსარჩელე უფლებამოსილია იმოქმედოს იმ განსაკუთრებული უფლების მფლობელის სახელით, რომელიც სავარაუდოდ იქნა დარღვეული.

  ელ.ფოსტის მისამართი: ვებ [at] zdgov.com.