နေအိမ် > မူပိုင်ခွင့်အသိပေးချက်

မူပိုင်ခွင့်အသိပေးချက်

  ကျွန်ုပ်တို့သည်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုကိုအလွန်အလေးအနက်ထားပြီးတရားဝင်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။

  အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပေါ်လာသောအကြောင်းအရာ၏မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်၎င်းအကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ခွင့်မပြုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ချိုးဖောက်သောအကြောင်းအရာကိုဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားစာရေးခြင်းဖြင့်သင်အသိပေးရမည်။

  အကယ်၍ သင်ကလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပေးအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်မည်သည့်အရေးယူမှုကိုမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသောပစ္စည်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ခြင်းဟုသင်ယုံကြည်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏မူပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်အားအောက်ပါအချက်အလက်များကိုစာဖြင့်ရေးသားပါ။

  ၁။ သီးသန့်ပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုထားသောလူတစ် ဦး ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်သည်ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။

  ၂။ ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရသောမူပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အလုပ်များကိုဖော်ထုတ်ပါ။ သို့မဟုတ် အကယ်၍ အွန်လိုင်းဆိုက်တစ်ခုတည်းတွင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသောအမှုများစွာသည်အသိပေးစာတစ်ခုပါ ၀ င်ပါကထို site ရှိထိုကဲ့သို့သောအလုပ်များစာရင်းကိုစာရင်းပြုစုပါ။

  ၃။ ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောသို့မဟုတ်ကျူးလွန်သောလှုပ်ရှားမှု၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည့်ဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ပင်ခြင်းခံရမည့်အကြောင်းအရာနှင့်ထိုအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံလောက်သောအချက်အလက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။

  ၄) တိုင်ကြားသူအားဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာလိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်နှင့် (ရှိလျှင်) တိုင်ကြားသူနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်အီးမေးလ်။

  ၅။ ဖော်ပြချက်တိုင်ကြားသူကတိုင်ကြားချက်မပါဘဲအသုံးပြုခြင်းကိုမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၊ ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ဥပဒေမှခွင့်မပြုကြောင်းစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ယုံကြည်သည်။

  (၆) အသိပေးအကြောင်းကြားစာတွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များသည်တိကျမှန်ကန်ပြီးအတုအယောင်များဖြင့်အပြစ်ပေးသည်။ တိုင်ကြားသူအားချိုးဖောက်ခြင်းခံရသည့်သီးသန့်အခွင့်အရေးပိုင်ရှင်ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အာဏာရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။

  အီးမေးလ်လိပ်စာ: web [at] zdgov.com