thuis > Auteursrechtelijke kennisgeving

Auteursrechtelijke kennisgeving

  We nemen inbreuk op het auteursrecht zeer serieus en zullen de rechten van legitieme auteursrechteigenaren beschermen.

  Als u de auteursrechteigenaar bent van de inhoud die op onze site wordt weergegeven en u het gebruik van die inhoud niet toestaat, moet u ons schriftelijk op de hoogte stellen zodat we de vermoedelijke inbreukmakende inhoud kunnen identificeren en actie kunnen ondernemen.

  Als u ons niet de vereiste informatie verstrekt, kunnen we geen actie ondernemen, dus als u van mening bent dat inbreuk wordt gemaakt op het auteursrechtelijk beschermde materiaal, dient u onze auteursrechtagentschap schriftelijk de volgende informatie te verstrekken:

  1.) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt.

  2.) Identificeer auteursrechtelijk beschermde werken waarvan wordt beweerd dat ze inbreuk maken, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site zijn opgenomen in een kennisgeving, vermeld een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.

  3.) Identificeer het materiaal dat beweert inbreuk te maken of dat het onderwerp zal zijn van inbreukmakende activiteit, verwijder het of dat het zal worden verboden, en informatie die voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te vinden.

  4.) Informatie voldoende om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals het adres, telefoonnummer en (indien van toepassing) een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij.

  5.) Verklaring De klagende partij is oprecht van mening dat het gebruik van het materiaal zonder klacht niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.

  6.) De informatie in de kennisgeving van kennisgeving is nauwkeurig en wordt bestraft met meineed, wat aangeeft dat de klager bevoegd was om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

  E-mailadres: web [at] zdgov.com.